Projekt METODIK

"Metodik v současném dynamickém světě musí být aktivním článkem ve výchovném a vzdělávacím procesu. Měl by být dostatečně kompetentní v řadě klíčových oblastí a celoživotním vzdělávání (sebevzdělávání, novinky a trendy v jeho oboru, aktivní využití a ovládání ICT, spolupráce, řízení, plánování, hodnocení).

Tyto klíčové oblasti jsou dnes velmi úzce propojeny právě s ICT, které zažívá velmi dynamický vývoj a řadu proměn. Např. výrazně se zapojuje dotek, ovládání hlasem, gesty a zejména široká mobilita a dostupnost on-line světa.

Pokud chce takový metodik dnes obstát, musí se stát určitou hybnou silou, která je i inspirací pro ostatní."