Praktické workshopy na školách

Úvodní aktivitou projektu byly výjezdní workshopy na školách, které si kladly několik cílů:

  • představit náš projekt a jeho aktivity s co nejmenším časovým zatížením učitelů (my jedeme na dané školy)
  • zmapovat současnou situaci na ZŠ z pohledu práce předmětových komisí a metodiků (dotazníky pro ředitele a učitele)
  • "restart předmětových komisí a metodiků" - zodpovědět si otázku Proč?
  • prezentace mobilních technologií ve výuce
  • nalezení a propojení "aktivních lidí"
  • síťování škol

Na školách jsme se setkali s vřelým přijetím a prezentace našeho projektu byly vždy pozorně vyslechnuty. Mnohokrát jsme rozpoutali plodnou a velmi zajímavou diskusi na témata spojená s předmětovými komisemi na ZŠ, zaváděním ICT do výuky, moderními technologiemi ve výuce apod. Spousta dotazů směřovala i k dílčím aktivitám projektu a plánovaným e-learningovým kurzům.

Zobrazit seznam zúčastněných škol