V rámci projektu se uskutečnilo pět odborných prezenčních vzdělávacích seminářů:

  1. Předmětové komise na ZŠ – struktura, organizace, fungování (termín: 8. 4. 2014)
  2. Návaznost činnosti předmětové komise na ŠVP (termín: 11. 2. 2014)
  3. Cloud computing – využití v prostředí školy a pro základní aprobace (termín: 24. 10. 2013)
  4. Využití Google nástrojů pro základní aprobace na ZŠ (termín: 27. 11. 2013)
  5. Vývoj metodiky vzdělávacího procesu na ZŠ v kontextu nových technologií (termín: 20. 3. 2014)

Odborné semináře poskytly aktuální informace o nejnovějších trendech v zavádění IT nástrojů do výuky, metodiky vzdělávání a předmětových komisí.