V rámci projektu bylo zrealizováno 2 x 6 vzdělávacích náslechových hodin s metodickými ukázkami využití mobilních technologií (tablet / smartphone) ve výuce předmětů M, Čj, Aj, Z, D a Ch (byly představeny v projektu vytvořené aplikace a jejich praktické využití ve škole).

Těchto hodin se zúčastnili zejména zájemci z řad cílových skupin, kteří projevili větší osobní zájem o dílčí spolupráci na této aktivitě jako odborní konzultanti a spolupracující aktivní metodici.

Náslechové hodiny byly doplněny o standardizované pracovní listy (příprava na hodinu s metodickým rozborem a časovou sousledností).

Hodiny byly zaznamenány na video a následně byly oponovány univerzitním metodikem (PhDr. Lucie Rohlíková, PhD.). Oponentura byla poté převedena do podoby textu  a audionahrávky tak, aby vhodně doplnila videozáznam náslechové hodiny a mohla dalším předmětovým metodikům z řad cílové skupiny umožnit vhled do hodiny, upozornit na dílčí chyby a navrhnout další vhodné didaktické postupy a příklady.