V rámci projektu Metodik bylo odborně připraveno a zrealizováno sedm e-learningových online kurzů se studijními oporami pro profesní rozvoj pedagogů - předmětových metodiků ZŠ.

On line kurzy se zaměřily na správné metodické využití mobilních technologií ve výuce zvolených předmětů, příklady dobré praxe pro zvolené aprobace, didaktiku, testování a na vzájemné propojení a inspiraci aktivních lidí daných aprobací.

Autory i tutory byli pedagogové ZŠ za aktivní dopomoci univerzitního metodika. Kurzy seznámily s tímto způsobem vzdělávání i učitele, kteří ještě doposud neměli žádnou osobní zkušenost s takovým způsobem výuky.

Témata kurzů:

  1. Využití mobilních technologií na I. stupni – Matematika
  2. Využití mobilních technologií na I. stupni – Český jazyk
  3. Využití mobilních technologií na I. i II. stupni – Anglický jazyk
  4. Využití mobilních technologií na II. stupni – Zeměpis
  5. Využití mobilních technologií na II. stupni – Dějepis
  6. Využití mobilních technologií na II. stupni – Chemie
  7. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování