Dotazníky a průzkumy

V rámci workshopů na školách proběhlo dotazníkové šetření, které mělo za cíl zmapovat aktuální situaci práce předmětových komisí a metodiků na ZŠ. Výsledky tohoto šetření byly publikovány na prezenčních seminářích projektu a byly využity i při dalších dílčích aktivitách projektu.
Vyhodnocení dotazníkového šetření přineslo zajímavé poznatky, které budou dále předávány např. v rámci spolupráce ředitelů škol v Ústeckém kraji apod.